POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Date de identificare

Computer Learning Center SRL (denumită în continuare “CLC”), cu sediul social în Strada Bilciurești 9A, etaj 1, Sector 1, București, România, colectează și prelucrează o serie de date cu caracter personal în desfășurarea activităților sale economice. Prin prezenta politică, CLC vă informează cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dvs personale, în contextul utilizării site-ului web www.clcr.ro.

Pentru Computer Learning Center SRL protecția datelor cu caracter personal reprezintă un aspect esențial în activitatea zilnică. Respectăm viața privată a persoanelor ale căror date le prelucrăm și depunem toate diligențele pentru a asigura un nivel ridicat de conformitate cu legislația aplicabilă în materie, respectiv Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră

Computer Learning Center SRL colectează un set minim necesar de date cu caracter personal, astfel:

 • Dacă sunteți persoană interesată și solicitați informații prin intermediul e-mailului, telefonului sau formularului de contact despre serviciile noastre de training:
  Date colectate: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon
  Scop: furnizarea informațiilor solicitate și păstrarea contactului cu dumneavoastră (spre exemplu, în cazul în care sunteți interesați de un curs pentru care nu mai sunt locuri disponibile, iar un participant renunță, vom folosi dattele de contact pentru a vă comunica noua disponibilitate).
  Temei legal: demersuri făcute de dvs înainte de încheierea unui contract
 • Dacă sunteți reprezentant al unui client (entitate juridică), putem colecta date de identificare și de contact pentru a furniza serviciile contractate.
  Date colectate: nume, prenume, adresă email, număr telefon, funcție, companie, date de facturare, semnătură
  Scop: îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract, în funcție de obiectul acestuia
  Temei legal: executarea contractului, obligație legală
 • Dacă sunteți participant la cursurile de instruire organizate de CLC:
  Date colectate: nume, prenume, adresă email, număr telefon, funcție, companie, semnătură
  Scop: invitarea și participarea la cursuri, prestarea serviciilor de instruire, comunicarea informațiilor referitoare la cursuri, eliberarea și transmiterea documentelor care atestă instruirea.
  Temei legal: executarea contractului
 • Dacă sunteți reprezentant ai partenerilor sau potențialilor parteneri, putem colecta date de indentificare și de contact furnizate de dvs în contextul inițierii sau desfășurării relației de colaborare/parteneriat.
  Date colectate: nume, prenume, adresă email, număr telefon, funcție, companie, date de facturare, semnătură
  Scop: îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract, în funcție de obiectul acestuia
  Temei legal: executarea contractului, obligație legală
 • Dacă sunteți candidat pentru o poziție oferită de CLC:
  Date colectate: nume, prenume, adresă email, număr telefon, experiență, studii și alte informații relevante pe care le furnizați în CV
  Scop: selecția și recrutarea de personal
  Temei legal: demersuri realizate pentru încheierea unui contract

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CLC poate dezvălui datele dumneavoastră către Parteneri, către societăți afiliate, către terțe persoane sau entități care sprijină CLC în furnizarea de servicii de instruire, ori către autorități publice centrale/locale, firme de recrutare etc.

Transmiterea datelor dvs personale către parteneri sau furnizori de servicii se realizează în baza unui acord de confidențialitate și de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță și că transmiterea lor se face conform legislației în vigoare.
Pentru prelucrarea de date derulată de Partenerii cu care intrați în relație prin intermediul CLC, care prelucrează datele dumneavoastră în nume propriu, în calitate de operatori de date, vă rugăm să aveți în vedere politicile de confidențialitate puse la dispoziție de acei Parteneri. CLC nu are niciun control asupra modului în care vă sunt prelucrate datele de către aceștia.

Transferul datelor cu caracter personal

CLC poate transfera datele dvs cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurilor permise descrise mai sus.

În situații excepționale, dacă este necesar pentru scopurile menționate mai sus, putem transfera datele dvs cu caracter personal în state terțe care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție.

CLC se asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate, așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile.

Durata prelucrarii si stocarea datelor

Ca regulă generală, CLC va prelucra datele dumneavoastră atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care dispozițiile legale ne oblige altfel.
Dacă sunteți reprezentant al clienților sau cursant, vom prelucra datele pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform cerințelor legale aplicabile (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile, termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
Dacă alegeți să aplicați pentru o poziție, în calitate de candidat, vom păstra datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru desfășurarea procesului de recrutare. În cazul în care nu sunteți selectat pentru poziția pentru care ați aplicat, vom prelucra datele furnizate de dumneavoastră pentru a vă avea în vedere în cadrul altor procese de recrutare, dar nu mai mult de 3 ani de la data la care ați furnizat datele.
Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai CLC, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară încheierii/executării contractului și ulterior, potrivit politicilor interne și obligațiilor legale, inclusiv cele privind arhivarea.
Computer Learning Center poate șterge datele dumneavoastră personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate. În orice caz, vom înceta prelucrarea datelor, dacă vă retrageți acordul și nu mai există temeiuri juridice pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze.

Drepturile dumneavoastră

Conform GDPR, aveți următoarele drepturi, iar în cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la adresa dpo@clcr.ro sau office@clcr.ro.

 • Dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, precum și modul în care acestea sunt prelucrate
 • Dreptul de a avea acces la aceste date și de a le rectifica în cazul în care intervin modificări ale acestora
 • Dreptul de a vă opune sau a restricționa prelucrările datelor dumneavoastră
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor
 • Dreptul de a primi datele (dreptul la portabilitate)
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automatizate și de profilare
 • Dreptul de a vă adresa autorităților competente
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul

Cookies

Deși “delicioase”, noi nu le utilizăm. Nu plasăm în browser-ul dumneavoastră fișiere de tip cookie care colectează date personale.

Actualizari ale politicii

Cea mai recentă actualizare a acestei politici a fost realizată în luna februarie 2021. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această politică, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a politicii și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.